Často kladené otázky FAQ

Recenze Chaty Kozel

Rychlý Kozel kontakt

Chata KOZEL

Rudné 305

Vysoká Pec

362 21 Nejdek

Mobil: 722 908 446

Mail:  info@chatakozel.cz


 


Novinky

Hodnocení uživatelů: 2 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

PROVOZNÍ ŘÁD „CHATY KOZEL

 

 

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny a

řádné seznámení potvrdit svým podpisem.

 

1. Příjezd a odjezd

 

1.1 Host chaty bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti správci chaty.

 

1.2 Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného

       ceníku provozovatele při příjezdu a předání klíčů od pokoje.

 

1.3 Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně

       oznámit správci chaty.

 

1.4 Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány správci v den ukončení

       pobytu nejpozději do 11:00 hodin. Správce provede zběžnou kontrolu pokoje.

 

1.5 V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda

       v plné výši připsána k úhradě.

 

2. Pravidla chování hostů v chatě

 

2.1 V ubytovacích prostorách chaty platí zákaz kouření.

 

2.2 Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

 

2.3 Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do prostor chaty řádně

      očistili obuv nebo využili přezůvky, které jsou k dispozici.

 

2.4 Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

 

2.5 Host nesmí bez souhlasu správce chaty přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a   

      zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 

2.6 V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor chaty nebo za ztrátu klíčů je  

       provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

 

2.7  Noční klid v chatě platí od 22:30 hodin do 6:00 hodin. Buďte prosím ohleduplní k ostatním

       hostům.

 

3. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 

3.1 Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození,

      včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za jejich

      ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

 

3.2 Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto

       vždy zamykejte hlavní vchod i pokoj.

 

3.3 Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.

      Veškeré vybavení jako např. houpačky a trampolína apod. lze využít pouze a jen na

      vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví

      hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali děti bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných

      hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

 

3.4 Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu zaměstnanci provozovatele

      chaty nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a    

      v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

 

      Ohlašovny na tel. číslech:

 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

PRVNÍ POMOC: 155

HASIČI: 150

POLICIE: 158

SPRÁVCE (p.Kozel): +420 606 674 861

                        (s.Muselová): +420 606 127 617

 

4. Ostatní:

 

4.1 Výměna ložního prádla a ručníků se provádí po každém ubytovaném nebo na požádání.

 

4.2 Úklid prostor je prováděn správcem denně (stírání hladkých povrchů, vynášení

      odpadkových košů), s použitím dzf. přípravků nejméně týdně. Hygienická zařízení se

      uklízejí za použití dzf. prostředků minimálně denně. Čtvrtletně je prováděn 

      všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel a vyčištění matrací). Pomůcky pro

      úklid jsou uloženy v úklidové komoře.

 

4.2 Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané.

 

4.3 Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci chaty.

 

4.4 Všichni hosté chaty jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení,

       je správce chaty oprávněn ubytování ukončit ihned a bez náhrady

 

5. Předčasné ukončení ubytování

Majitel nebo správce chaty má právo smlouvu o ubytování vypovědět před uplynutím ujednané doby bez výpovědní doby, jestliže host i přes výstrahu porušuje povinnosti stanovené tímto provozním řádem. Host je po oznámení o výpovědi smlouvy o ubytování povinen chatu bez prodlení opustit.V tomto případě nevzniká hostu právo na vrácení dohodnuté ceny za ubytování.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

 

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt! Chata Kozel

 

 

Login

Copyright © 2018. All Rights Reserved.

Tato stránka využívá cookies. Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk